MODUL 6
Zrak

VIDEO 16: Ako vnímame zrakom?

VIDEO 17: Zraková regulácia

VIDEO 18: Spánok a zraková regulácia