MODUL 3
Propriocepcia

VIDEO 7: Ako vnímame propriocepciou?

VIDEO 8: Proprioceptická regulácia

VIDEO 9: Spánok a regulácia propriocepcie