MODUL 1
Úvod do senzorickej integrácie

VIDEO 1: Čo je senzorická integrácia?

VIDEO 2: Senzorická integrácia a spánok

VIDEO 3: Ako funguje nervový systém?